Jakie zastosowanie mają siłowniki pneumatyczne?

Siłowniki pneumatyczne to urządzenia mechaniczne, które zamieniają ciśnienia powietrza lub innego gazu na energię mechaniczną. Są one wręcz niezastąpione w przemyśle maszynowym i innych branżach.  

Siłowniki pneumatyczne to urządzenia, które mimo swojej nieskomplikowanej budowy i zasady działania są w stanie wyręczyć człowieka w niezliczonej ilości prac, zastępując ruch mięśni. Są one powszechnie wykorzystywane w napędach różnego rodzaju maszyn i urządzeń, jak i w przedmiotach codziennego użytku.  

Rodzaje siłowników pneumatycznych 

Siłowniki pneumatyczne można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: hydrauliczne, elektryczne i pneumatyczne. Można też zaklasyfikować siłowniki ze względu na rodzaj ruchu roboczego. Według takiego podziału można wyróżnić urządzenia liniowe, krzywoliniowe i kątowe. Ze względu na rodzaj użytego elementu roboczego można wymienić siłowniki pneumatyczne mieszkowe, tłokowe i membranowe. Urządzenia te można też podzielić na te, w których występuje łożysko i w których nie zastosowano tego elementu.

Gdzie są stosowane siłowniki pneumatyczne?  

Siłowniki pneumatyczne są wykorzystywane na szeroką skalę w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej są stosowane w halach produkcyjnych – na liniach produkcyjnych i montażowych czy w prasach. Urządzenia te są również elementem sprzętów wykorzystywanych przez strażaków, takich jak rozwieraki. W samochodach ciężarowych urządzenia te umożliwiają podnoszenie platform rozładunkowych, służą do otwierania klap i drzwi w autach i innych pojazdach. Siłowniki pneumatyczne są też stosowane np. w automatycznie otwieranych garażach czy bramach wjazdowych. Można je też spotkać w meblach i urządzeniach domowych, m.in. w fotelach biurowych czy w drzwiczkach w szafkach.  

Zalety siłowników pneumatycznych 

Siłowniki pneumatyczne mają wiele zalet, a jedną z najważniejszych jest ich szerokie zastosowanie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że tego typu urządzenia są elementami tak wielu sprzętów, z których korzysta się na co dzień. Siłowniki pneumatyczne są też wykorzystywane w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.  

Kolejną zaletą jest też nieskomplikowana budowa, dzięki czemu ryzyko zepsucia się urządzenia jest zminimalizowane. Jeśli jednak dojdzie do awarii, można łatwo naprawić urządzenie. Sprężone powietrze, które napędza urządzenie, jest ogólnodostępne w każdym miejscu i warunkach.  

Za korzystaniem z siłowników pneumatycznych przemawia też fakt, że funkcjonują one prawidłowo nawet w bardzo niskich lub ekstremalnie wysokich temperaturach.  

Leave a Reply